Ghidul crestinului ortodox de azi. Volumul I: Cres­ti­nis­mul si Bi­se­ri­ca Vasile Răducă

ISBN:

Published: 2008

Audio CD


Description

Ghidul crestinului ortodox de azi. Volumul I: Cres­ti­nis­mul si Bi­se­ri­ca  by  Vasile Răducă

Ghidul crestinului ortodox de azi. Volumul I: Cres­ti­nis­mul si Bi­se­ri­ca by Vasile Răducă
2008 | Audio CD | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | | ISBN: | 3.71 Mb

La recensamantul facut acum cativa ani, romanii s-au declarat in marea lor majoritate crestini ortodocsi. Experienta de preot m-a facut sa constat ca un numar restrans de oameni stiu de ce sunt crestini, un numar inca mai restrans stiu de ce suntMoreLa re­cen­saman­tul facut acum cati­va ani, ro­manii s-au de­cla­rat in ma­rea lor ma­jo­ri­ta­te cres­tini or­to­docsi.

Ex­pe­rien­ta de pre­ot m-a facut sa con­stat ca un nu­mar re­strans de oa­meni stiu de ce sunt cres­tini, un nu­mar inca mai re­strans stiu de ce sunt cres­tini or­to­docsi, iar altii, mult mai putini, stiu cum sa se com­por­te in ca­li­ta­te de cres­tini or­to­docsi.Din­tre cei care se con­si­de­ra cres­tini prac­ti­canti, nu pu­tini prac­ti­ca un cres­ti­nism pro­priu, ca si cum in­tr-o so­cie­ta­te care isi pro­pu­ne sa pri­va­ti­ze­ze to­tul am pu­tea pri­va­ti­za pana si via­ta re­li­gioa­sa.

Prac­ti­ca­rea vie­tii cres­ti­ne la multi frati de-ai nostri este, de mul­te ori, di­fe­ri­ta de ceea ce in­va­ta Bi­se­ri­ca. Pe de alta par­te, alti cres­tini or­to­docsi con­si­de­ra ca prac­ti­ca­rea vie­tii cres­ti­ne este res­pon­sa­bi­li­ta­tea cle­ru­lui, Bi­se­ri­ca ne­fi­ind alt­ce­va de­cat o in­sti­tu­tie care pres­tea­za ser­vi­cii re­li­gioa­se po­pu­la­tiei.Me­ri­ta pre­ci­zat fap­tul ca in­tre­gul conti­nut al aces­tei lu­crari este pro­vo­cat de ras­pun­su­ri­le pe care am in­cer­cat sa le dau, in­tr-un lim­baj sim­plu si, sper, adec­vat, in­tre­bari­lor sau cel putin unei se­rii de in­tre­bari puse de cei pre­o­cu­pati de via­ta cres­ti­na.

Parintele Prof. Dr. Vasile RaducaUrmatoarele 4 volume vor cuprinde capitolele:Bi­se­ri­ca Or­to­do­xa Ro­ma­na. Per­soa­ne ve­ne­ra­te de Bi­se­ri­ca si obiec­te de cult . Cul­tul re­li­gios. Tim­pul sa­cru si sar­ba­to­ri­le . Sfin­te­le Tai­ne si ie­rur­gi­i­le . Via­ta mo­ra­la.

Via­ta si moar­tea.Durata: 1 ora si 18 minuteEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Ghidul crestinului ortodox de azi. Volumul I: Cres­ti­nis­mul si Bi­se­ri­ca":


mysteriumzivota.eu

©2013-2015 | DMCA | Contact us