ร้านชำสำหรับคนอยากตาย Jean Teulé

ISBN:

Published:


Description

ร้านชำสำหรับคนอยากตาย  by  Jean Teulé

ร้านชำสำหรับคนอยากตาย by Jean Teulé
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | | ISBN: | 6.70 Mb

ถาคุณชอบครอบครัว Addams Family ถาคุณมีทิม เบอรตันอยูในสวนลึกของหัวใจ หนังสือเลมนีอาจจะทำใหคุณพบรักใหมอีกครัง “รานชำสำหรับคนอยากตาย” เปนเรืองราวทีเกิดขึนในกิจการรานคาเลกๆ อยูในเมืองหนึง ดินแดนซึงศาสนาไดเลือนหายไปจากความนึกคิดของผูคน การฆาตัวตายจึงไมเปMoreถ้าคุณชอบครอบครัว Addams Family ถ้าคุณมีทิม เบอร์ตันอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ หนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้คุณพบรักใหม่อีกครั้ง “ร้านชำสำหรับคนอยากตาย” เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกิจการร้านค้าเล็กๆ อยู่ในเมืองหนึ่ง ดินแดนซึ่งศาสนาได้เลือนหายไปจากความนึกคิดของผู้คน การฆ่าตัวตายจึงไม่เป็นบาป ไม่ขัดต่อศีลธรรมณ ที่แห่งนี้กิจการของตระกูลตูวาชกำลังดำเนินไปได้สวย ใครอยากตายได้เลือกตายสมใจ สินค้าในร้านชำแห่งนี้ มีทั้งเชือกแขวนคอ ชุดประกอบพิธีฮาราคีรี ยาพิษหรือแม้แต่ จูบมรณะตระกูลตูวาชสืบทอดกิจการอันเก่าแก่นี้มาหลายรุ่น สโลแกนของร้านคือ ไม่ตายยินดีคืนเงิน จนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อเด็กชายอลันถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและหัวใจอันเบิกบาน นิสัยมองโลกในแง่ดีของเขาทำให้พ่อแม่พี่น้องในตระกูลตูวาซต้องปั่นป่วน เพราะคนในตระกูลนี้ไม่เคยยิ้ม ไม่เคยรับรู้ถึงความสวยงามของชีวิต ไม่เคยรู้สึกถึงความรื่นรมย์ของโลกใบนี้ แล้วชีวิตอลันกับความสัมพันธ์ในครอบครัวตูวาซจะลงเอยเป็นเฉกเช่นไรฌอง เติลเล่ ผู้เขียนนวนิยายตลกร้ายขายดีเล่มนี้ เกิดที่เมืองแซ็งท์-โล แคว้นนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ.

1953 เขาเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยอาชีพนักวาดการ์ตูน จากนั้นได้หันเหเข้าสู่วงการโทรทัศน์ เป็นทั้งนักข่าว นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ เขารักการเขียนมาโดยตลอดจนในปีค.ศ. 1991 นวนิยายเรื่องแรกของเขาก็ได้รับการตีพิมพ์ออกจำหน่ายนวนิยายของ ฌอง เติลเล่ ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักอ่านชาวฝรั่งเศส หลายเล่มได้รับรางวัล บางเล่มถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็มี เรื่องนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางด้วยด้วยครีเอทีฟไอเดียและฝีมือล้ำเลิศของฌอง เติลเล่ ที่หยิบประเด็นปัญหาสังคมหนักๆ อย่างการฆ่าตัวตายมาเขียนล้อเลียนในแนวตลกร้าย แทรกอารมณ์ขันประปรายเกือบทุกหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ลืมทิ้งร่องรอยข้อคิดแหลมคมบาดลึกไว้ในจิตใจผู้อ่านEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ร้านชำสำหรับคนอยากตาย":


mysteriumzivota.eu

©2013-2015 | DMCA | Contact us